Akkoord voor elektronische berichten fiscus

14 oktober 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Deze nieuwe regels scheppen een wettelijke grondslag voor een steeds verdergaande digitalisering van uw communicatie met de fiscus.

In een onlangs gepubliceerde Kamerbrief verduidelijkte staatssecretaris Wiebes de introductie van het elektronische berichtenverkeer. Hieruit blijkt dat de digitalisering voor een groot deel toekomstmuziek is. In een bijlage bij de ministeriële regeling, die hoort bij de wet, is de reikwijdte van het elektronische berichtenverkeer nader uiteengezet. Hierin is aangegeven welke correspondentie met de fiscus op de langere termijn volledig digitaal plaats zal vinden.

De aanpassingen zijn niet erg ingrijpend

De nieuwe regels zijn niet van toepassing op vijf groepen belastingplichtigen. Voor de daadwerkelijke invoering van de maatregelen hanteert de Belastingdienst een ingroeimodel. Dit houdt in dat de overstap naar de digitale communicatie stapsgewijs verloopt. Op de korte termijn merkt u weinig van de veranderingen. Wel zal de aangifte inkomstenbelasting op korte termijn (per 2017) verplicht digitaal moet worden ingediend. Voor ondernemingen was dit al van toepassing. In aanvulling hierop verloopt het insturen van de loonaangifte (tool) per 2017 via Digipoort. In de halfjaar rapportage over de Belastingdienst, zal staatssecretaris Wiebes verdere informatie verstrekken.