Alternatieven voor de vermogensheffing?

20 maart 2015 | Door redactie

De belastingheffing over uw vermogen ligt al geruime tijd onder vuur omdat het werkelijke rendement veel lager is dan het veronderstelde rendement. Hierdoor wordt u eigenlijk ‘dubbel gestraft’ als u spaart. Onlangs heeft het Centraal Planbureau (CPB) verschillende alternatieven voor de heffing in box 3 geanalyseerd en gekeken wat de gevolgen zijn voor de belastingopbrengsten.

Momenteel betaalt u belasting in box 3 over een verondersteld rendement van 4% op uw vermogen. Het tarief bedraagt 30% over dat veronderstelde rendement. U krijgt met de heffing in box 3 te maken bij een vermogen van iets meer dan € 21.000. Doordat de huidige rentestanden op een bankrekening erg laag zijn, ervaren velen deze heffing als erg onrechtvaardig.

Andere mogelijkheden voor belastingheffing op vermogen

In het kader van de brede belastingherziening wil het kabinet kijken naar alternatieven. Het CPB heeft daarvoor in het Centraal Economisch Plan 2015 verschillende alternatieven op een rijtje gezet en gekeken naar de gevolgen. Het heffingsvrije vermogen zal daarbij gelijk blijven aan iets meer dan € 21.000. Het gaat om de volgende varianten:

  • Een heffing van 50% in plaats van 30% voor vermogens boven de € 500.000. Het forfaitaire rendement blijft gelijk aan 4%.
  • Een forfaitair rendement gekoppeld aan de spaarrente van de laatste vijf jaren (voorstel van de Commissie Van Dijkhuizen).
  • Een heffing op basis van het daadwerkelijke rendement met een tarief van 30% en onbeperkte verliescompensatie (vanaf 2003).
  • Een forfaitair rendement per vermogenscomponent, gebaseerd op de langjarige rendementen tussen 1990 en 2012.