Ambtshalve aanslag mag op basis van de omzet

1 september 2014 | Door redactie

Dient u geen aangifte vennootschapsbelasting in, dan mag de inspecteur een ambtshalve aanslag opleggen en deze baseren op de aanwezige omzetgegevens. Het schatten van de winst op basis van deze cijfers is volgens Gerechtshof Amsterdam niet gebaseerd op willekeur.

Bent u belastingplichtig, dan bent u in principe verplicht om aangifte te doen. De Belastingdienst zal een ambtshalve aanslag opleggen als u zich niet aan deze verplichting houdt. Het is dan aan u om aan te tonen dat de inspecteur het bij het verkeerde eind heeft. In deze zaak ging het om de aangifte vennootschapsbelasting over 2007. De bv kreeg uitstel tot 1 april 2009, maar diende nog geen aangifte in. Ook het versturen van herinneringen en een aanmaning had niet het gewenste effect. Uiteindelijk legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op en bepaalde de belastbare winst op € 100.000. De belastbare winst was gebaseerd op de aangegeven omzet van € 1.160.592 in de BTW-aangifte over 2007.

Ondernemer voldeed niet aan verzwaarde bewijslast

De bv maakte bezwaar tegen de aanslag en stelde dat de belastbare winst eigenlijk negatief moest zijn. Het was echter aan de ondernemer om dat te bewijzen, maar er kwam geen goede onderbouwing. De zittingsdata werden op verzoek van de ondernemer ook verschillende keren uitgesteld, zodat hij meer tijd kreeg om zijn bewijs te kunnen verzamelen. De ondernemer voldeed daardoor volgens Rechtbank Noord-Holland niet aan de op haar rustende verzwaarde bewijslast. Het gerechtshof ging daar in mee en hield de ambtshalve aanslag in stand. Het bepalen van de belastbare winst op basis van de omzetgegevens was niet gebaseerd op willekeur.
Gerechtshof Amsterdam, 17 juli 2014, ECLI (verkort): 3011