Antwoord van fiscus op uw vraag is bindend

4 december 2017 | Door redactie

Als een belastingplichtige een vraag voorlegt aan de Belastingdienst, is het antwoord van de fiscus bindend. De geschetste situatie moet dan echter wel overeenkomen met de werkelijkheid. De Belastingtelefoon geeft geen bindende antwoorden!

Een belastingplichtige kan bij de Belastingdienst aankloppen als hij het antwoord op een fiscale vraag wil weten. Hij kan dus gebruikmaken van de mogelijkheid van vooroverleg. Het antwoord dat de Belastingdienst geeft moet in principe als bindend worden beschouwd. De fiscus kan alleen terugkomen op dit antwoord als de belastingplichtige de door hem geschetste situatie anders heeft doorgegeven dan de werkelijkheid.

Sprake van strijd met de goede trouw

De Belastingdienst is niet verplicht om antwoord op de voorgelegde fiscale vraag te geven. Hij kan dit bijvoorbeeld weigeren als er sprake is van strijd met de goede trouw (tool). Ook met vragen die tegen de fiscale grenzen aanzitten wordt voorzichtig omgesprongen. Is er een antwoord gegeven, laat dit dan schriftelijk vastleggen, de bewijspositie is dan meteen een stuk sterker.
Let op: de antwoorden die een belastingplichtige ontvangt van de Belastingtelefoon kunnen niet als bindend worden beschouwd.