Belasting- en invorderingsrente tijdelijk lager

Het kabinet heeft besloten om de belasting- en invorderingsrente tijdelijk te verlagen naar 0,01%. Dat blijkt uit het noodpakket aan maatregelen dat het kabinet op 17 maart 2020 heeft gepresenteerd om de gevolgen van het coronavirus op te vangen.

18 maart 2020 | Door redactie

Het rekenen van belasting- en invorderingsrente is een belangrijk instrument voor de Belastingdienst om de belasting op tijd binnen te krijgen. Het kabinet vindt dat echter niet gewenst in tijden van crisis en past deze regeling daarom tijdelijk aan. Dit betekent een verlaging van deze rentepercentages naar 0,01%. Het is uitvoeringstechnisch niet mogelijk om het percentage te verlagen naar 0%. De genoemde maatregelen gaan zo snel mogelijk in. Hierna leest u wat dit betekent voor de belasting- en invorderingsrente.

Belastingrente zo snel mogelijk naar 0,01%

Een onderneming krijgt met de belastingrente te maken als de Belastingdienst een aanslag te laat kan vaststellen doordat de aangifte te laat is of het bedrag in de aangifte onjuist is. Is dat het geval, dan bedraagt de belastingrente 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Om deze heffing van belastingrente in deze moeilijke tijden te voorkomen, heeft het kabinet besloten om de belastingrente voor alle belastingen te verlagen naar 0,01%. Deze verlaging gaat om uitvoeringstechnische reden in per 1 juni 2020. Voor de belastingrente in de inkomstenbelasting geldt zelfs een ingangsdatum van 1 juli 2020.

Invorderingsrente verlaagt vanaf 23 maart 2020

De invorderingsrente geldt pas als een onderneming een opgelegde aanslag niet op tijd betaalt. Is een onderneming te laat, dan betekent dat een invorderingsrente van 4% vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Het kabinet verlaagt ook deze invorderingsrente naar 0,01%. Deze verlaging geldt vanaf 23 maart 2020 en geldt voor alle belastingen. Het is nog niet bekend tot hoe lang deze verlaging van de belasting- en invorderingsrente blijft gelden. Met deze verlaging wil het kabinet het voor organisaties makkelijker maken om uitstel van belastingheffing aan te vragen.