Belasting kapitaalinkomen moet gelijker worden

25 september 2015 | Door redactie

De huidige fiscale behandeling van kapitaalinkomen is erg complex. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft daarom recent een aantal voorstellen gedaan om de belastingregels te vereenvoudigen en meer gelijk te trekken.

Het CPB geeft in een recente publicatie aan dat de belastingen op kapitaalinkomen een lappendeken van gefragmenteerde en complexe heffingen zijn. Dit zorgt voor een aantal negatieve gevolgen. Zo spelen fiscale motieven op dit moment een grote rol bij beslissingen over vermogen. Daarnaast ervaren veel mensen het huidige belastingsysteem voor kapitaalinkomen als onrechtvaardig en zijn de belastingopbrengsten, die hierop betrekking hebben, in Nederland ook relatief laag vergeleken met andere landen.

Uniformeren van de fiscale behandeling

Volgens het CPB zou de Nederlandse wetgever de fiscale behandeling van kapitaalinkomen moeten uniformeren. Nederland zou daarvoor de volgende stappen moeten zetten:

  • de belastingheffing in box 3 (sparen en beleggen) moet worden bepaald aan de hand van werkelijke rendementen, zodat een efficiëntere en rechtvaardigere heffing ontstaat;
  • de fiscaal gunstige behandeling van pensioenopbouw moet worden beperkt door een aftopping van de omkeerregel en het versneld fiscaliseren van de AOW;
  • de eigen woning (en de hypotheek) moet verhuizen van box 1 naar box 3 zodat slechts de waardestijging wordt belast.
  • het verschil dat nu bestaat bij het belasten van vreemd en eigen ondernemingsvermogen moet verdwijnen om bovenmatige financiering met vreemd vermogen te voorkomen;
  • er moet een gelijke belasting voor uitgekeerde en ingehouden winst komen.