Belasting op rente en royalty’s blijft, belasting op dividend uitgesteld

De bronbelasting op dividend, die zou worden ingevoerd na afschaffing van de dividendbelasting, wordt uitgesteld. De belastingen op rente en royalty’s naar laag belastende landen gaan gewoon per 2021 in.

16 oktober 2018 | Door redactie

Door de handhaving van de dividendbelasting en de samenhang van de bronbelasting op dividend naar laagbelastende landen met deze belasting moet deze nieuwe bronbelasting eerst bestudeerd worden voordat wordt besloten of deze wel of niet wordt ingevoerd. Daarom is besloten de invoering ervan uit te stellen.  

Belasting op rente en royalty’s blijft

De bronbelastingen op rente en royalty’s hebben geen samenloop met de dividendbelasting dus de inwerkingtreding van deze belasting per 2021 gaat gewoon door.