Belastingdienst: 20 meest complexe regelingen

20 september 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een lijst opgesteld met 20 van de voor de Belastingdienst meest complexe en moeilijk uitvoerbare regelingen. Hij stuurde de lijst op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer.

De staatssecretaris had zich tijdens een debat over het dga-pensioen laten ontvallen over het feit dat er een lijst te maken valt van twintig fiscale regelingen die voor de Belastingdienst het moeilijkst uitvoerbaar zijn. Het dga-pensioen was één van deze regelingen, maar de Tweede Kamer wilde ook graag weten wat de andere regelingen waren. De lijst die de staatssecretaris op Prinsjesdag naar de Kamer heeft gestuurd is een bijlage (pdf) bij een brief over mogelijke vereenvoudigingen van het belastingstelsel.

Van HIR tot ANBI’s

Dit zijn de twintig meest complexe regelingen uit de brief van de staatssecretaris:

 • aftrek scholingsuitgaven
 • aftrek zorgkosten
 • basisregistraties bij bepaling recht op toeslag
 • beslagvrije voet
 • bezwaarproces in de inkomstenbelasting
 • BPM bij import
 • BTW-differentiatie
 • eigenwoningregeling
 • fiscale faciliteiten voor oudedagsvoorzieningen
 • giftenaftrek
 • invordering Toeslagen en Belastingen
 • kleineondernemersregeling BTW
 • kostenegalisatiereserve en herinvesteringsreserve
 • onderhoudskosten monumenten
 • pensioen in eigen beheer
 • specifieke regelingen voor ANBI’s
 • teruggaaf energiebelasting
 • uitzonderingen op de bijtelling auto van de zaak
 • uitzonderingen in de BPM en MRB
 • urencriterium IB-ondernemers