Belastingdienst mag afluisteren en undercover gaan

6 maart 2018 | Door redactie

De fiscale opsporingsdienst FIOD mag straks ook zelf afluisterapparatuur en undercoveroperaties inzetten in de jacht op omvangrijke fraude. Tot nu toe mocht alleen de politie zulke opsporingsmiddelen inzetten.

Door een wetswijziging krijgt de FIOD (tools), de opsporingsdienst van de Belastingdienst, meer mogelijkheden. De wetswijziging, die eind vorig jaar als hamerstuk is aangenomen, treedt komende zomer in werking. Het geeft opsporingsambtenaren van de FIOD de bevoegdheid om vertrouwelijke gesprekken op te nemen. Ook mogen ze infiltreren, zo blijkt uit de memorie van toelichting (pdf) bij het wetsvoorstel. De extra bevoegdheden zijn bedoeld om de georganiseerde misdaad beter te kunnen bestrijden.

Alleen bij vermoeden van georganiseerde misdaad

Tot nu toe mocht alleen de politie dergelijke bijzondere opsporingsmiddelen inzetten. En dan alleen bij een vermoeden van georganiseerde misdaad of een terroristisch misdrijf. Of bij wat juridisch heet een ernstige inbreuk op de rechtsorde.
Stel dat de FIOD wilde infiltreren om een fiscaal fraudenetwerk op te rollen, dan moest de dienst daar de politie voor inschakelen. Daar komt nu met de wetswijziging, opgespoord door de Volkskrant, verandering in.
Uiteindelijk moet nog blijken hoe vaak de nieuwe opsporingsmogelijkheden ingezet zullen worden. Het opzetten van een undercoveroperatie bijvoorbeeld vraagt ook goedgetrainde medewerkers die dat kunnen. Bovendien mag niet zomaar bij elke belastingplichtige een tap op de telefoon worden gezet, het moet echt gaan om het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit.

Belastingdienst heeft eigen controlemogelijkheden

Mogelijk hebben niet alle bijzondere opsporingsdiensten in ons land de mankracht en de middelen om de nieuwe bevoegdheden ook in te zetten. De FIOD zegt zelf in elk geval wel de expertise in huis te hebben voor dergelijke operaties.
Naast de grootscheepse fraude-onderzoeken, die meestal voor rekening van de FIOD komen, heeft de Belastingdienst zelf ook al aardig wat controlemogelijkheden (tools). En meer in het algemeen zet de dienst de laatste jaren bij ondernemingen juist in op ‘horizontaal toezicht’, waarbij de belastingplichtige de zaken van tevoren al afstemt met de fiscus.

Bijlagen bij dit bericht

Belastingcontrole
E-learning | VideoCollege 10 minuten