Belastingdienst mag u sneller boete opleggen

24 september 2012 | Door redactie

Volgend jaar kunt u eerder een boete van de Belastingdienst ontvangen. Dit geldt voor zowel een vergrijpboete als een verzuimboete. In het Belastingplan 2013 is namelijk opgenomen dat de fiscus u in eerdere fase mag beboeten als de situatie daar om vraagt.

U kunt een verzuimboete opgelegd krijgen als u niet of niet op tijd uw aangifte indient. Momenteel mag de Belastingdienst dit pas doen na het opleggen van een (ambtshalve) aanslag, maar volgend jaar kunt u de boete dus al eerder verwachten. De inspecteur kan bij het opleggen van deze boete vermelden dat de boete verlaagd kan worden als u alsnog binnen de gestelde termijn aangifte doet. 

Inspecteur mag toeslag zelfs stoppen

Straks mag de Belastingdienst u ook al in de aanvraag- en voorschotfase van een toeslagprocedure een vergrijpboete opleggen. Nu kunt u pas een vergrijpboete verwachten als na de definitieve berekening van uw toeslag(en) duidelijk wordt dat u bijvoorbeeld een verkeerd inkomen heeft ingevuld. Blijkt het dat u vaker geen of onjuiste informatie heeft ingevuld, dan mag de fiscus u een hogere vergrijpboete opleggen van maximaal 150% in plaats van 100%. De inspecteur mag zelfs de hoogte van de toeslag verlagen en eventueel stopzetten als u niet reageert op vragen over bijvoorbeeld eventueel niet in Nederland belastbaar inkomen. Dit telt namelijk mee als toetsingscriterium voor toeslagen.