Belastingdienst wil geen papieren post meer

28 augustus 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat de communicatie met de fiscus op de lange termijn volledig digitaal zal verlopen. De Eerste Kamer stemt uiterlijk begin september over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst dat dit moet regelen.

Als de Eerste Kamer de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (pdf) tijdig afhamert, worden de nieuwe regels per 1 oktober 2015 van kracht. Er is dan één grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer van en met de Belastingdienst. Op dit moment zijn er ook al administratieve processen die geheel langs elektronische weg verlopen, alleen zijn er nu voor elk proces aparte regels voor digitale afhandeling. De regels die digitale meldingen voor de energie- en milieu-aftrek mogelijk maken, zijn bijvoorbeeld anders dan de bepalingen die u op dit moment verplichten om uw aangiften elektronisch in te dienen. Het nieuwe wetsvoorstel introduceert daarom één specifieke bepaling die al deze regels harmoniseert.

Alle berichten over heffing en inning straks digitaal

Voor uw onderneming betekent dit dat alle berichten over de heffing en inning van belastingen digitaal worden. Ook de communicatie over toeslagen gaat straks digitaal. Om te voorkomen dat organisaties en burgers ineens te maken krijgen met een volledig digitaal berichtenverkeer, gaat de digitalisatie in stappen.