Belastingstelsel kan nog eenvoudiger

Het kabinet gaat in 2016 verder onderzoeken of het belastingstelsel nog verder te vereenvoudigen is. Hierdoor kunt u straks mogelijk sneller BTW terugvragen bij oninbare vorderingen en is het opbouwen van pensioen in eigen beheer eenvoudiger.

17 september 2015 | Door redactie

Op Prinsjesdag heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen om het belastingstelsel te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende maatregelen:

Vrijstelling BTW voor kleine bv’s

Uit de bijlagen bij het Belastingplan 2016 blijkt dat het kabinet in 2016 verder gaat onderzoeken of bepaalde regelingen nog te vereenvoudigen zijn. Zo kunt u nu als natuurlijk persoon gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling (KOR) in de BTW. Het kabinet gaat onderzoeken of deze regeling is te vervangen door een omzetgerelateerde vrijstelling, zodat ook kleine bv’s kunnen profiteren. Daarnaast kunt u op dit moment alleen BTW terugvragen als het zeker is dat de klant de factuur niet zal betalen. Dit kan soms erg lang duren. In de wet moet daarom een rechtsvermoeden komen, zodat u kunt stellen dat de factuur oninbaar is als binnen één jaar na het uitreiken van de factuur nog niet is betaald. Bij betaling van de factuur vervalt dat rechtsvermoeden weer. Het kabinet gaat kijken of dit voordelen oplevert.

Giftenaftrek meer gelijktrekken

Geeft u een gift aan een goed doel, dan maakt het voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting op dit moment uit of het een periodieke of incidentele gift is. Het kabinet wil dat meer gelijktrekken en kijken of beide regelingen onder eenzelfde drempel en plafond kunnen vallen. Daarnaast gaat het kabinet kijken naar effectiviteit van de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Het is mogelijk beter om de financiële middelen op een andere manier (binnen of buiten de fiscaliteit) in te zetten. 

Opbouw van pensioen eenvoudiger

Het kabinet blijft ook kijken of de regels voor de opbouw van pensioen eenvoudiger kunnen. Het kabinet heeft eerder toegezegd om te onderzoeken of de 100%-toets kan vervallen. U kunt nu ouderdomspensioen opbouwen tot maximaal 100% van het laatstverdiende pensioengevend loon. In die toekomst vervalt dat maximum misschien. Verder gaat het kabinet de oplossingen voor het pensioen in eigen beheer in 2016 verder uitwerken.

Onvoldoende steun herzien belastingstelsel

Eerder kondigde staatssecretaris Wiebes van Financiën aan dat hij het belastingstelsel volledig wilde herzien. Daarnaast wilde hij één BTW-tarief invoeren en eigen en vreemd vermogen meer gelijk behandelen. Voor een totale herziening van het belastingstelsel kreeg de staatssecretaris echter onvoldoende steun in de Tweede Kamer. Het kabinet gaat daarom nu proberen om het belastingstelsel slechts op bepaalde punten te vereenvoudigen.