Belastingverordening lang niet altijd rechtsgeldig

12 december 2017 | Door redactie

Lokale overheden zijn momenteel weer druk met het vaststellen van de belastingverordeningen. Maar het bekendmaken van die besluiten gaat lang niet altijd op een rechtsgeldige manier blijkt uit onderzoek. En daarmee hebben organisaties en particulieren die klagen dat er geen basis is voor de belastingheffing dus een punt.

In een belastingverordening leggen gemeenten, provincies en waterschappen de voorwaarden van een lokale heffing vast. Zoals wie de belasting moet betalen en hoe het tarief wordt berekend. Maar met het opstellen en goedkeuren zijn lokale overheden er nog niet, want de wet stelt ook strenge eisen aan de elektronische publicatie van die verordeningen.
En dat loopt niet overal even soepel, blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksbureau Daadkracht (pdf). Van alle gemeenten, provincies en waterschappen samen blijkt dat bij ruim één op de vier een (belasting)verordening die moest gaan gelden voor 2017 niet rechtsgeldig is gepubliceerd. Dit betekent dat de verordening niet in werking is getreden, en dus ook geen basis biedt voor belastingheffing.

Nagaan of verordening rechtsgeldig is

De onderzoekers hebben in 2014 en 2015 ook al een inventarisatie gemaakt, en het gaat wel steeds beter met het rechtsgeldig publiceren.
Als een verordening eenmaal is goedgekeurd en juist gepubliceerd is, is het in juridische zin een ‘algemeen verbindend voorschrift’. Bezwaar en beroep instellen tegen zo’n voorschrift is niet mogelijk. Maar het kan voor belastingplichtigen misschien wel lonen om nog eens na te gaan of de verordening op basis waarvan zij belasting moeten betalen wel echt rechtsgeldig is.

Bijlagen bij dit bericht

Belastingcontrole
E-learning | VideoCollege 10 minuten