Beperkt systeem fiscus niet uw probleem

9 juli 2010 | Door redactie

Houdt de Belastingdienst bij het vaststellen van uw definitieve aanslag geen rekening met uw verbeterde aangifte omdat dat technisch niet kan, dan ligt het risico daarvan bij de fiscus. Uw verbeterde aangifte vormt dan geen nieuw feit voor de inspecteur om te mogen navorderen. Dit blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Arnhem.

De belastingplichtige waar de rechtszaak om draaide, diende in maart 2008 zijn aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2007 in. In januari 2009 was de definitieve aanslag nog niet vastgesteld en diende de man een gewijzigde aangifte in. Hierin gaf hij onder meer alsnog een flink resultaat uit overige werkzaamheden op. Op 6 maart 2009 ontving de man zijn definitieve aanslag, waarbij geen rekening was gehouden met zijn gewijzigde aangifte. De oorzaak hiervan bleek later het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst te zijn. Het systeem had de elementen van de definitieve aanslag al in december 2008 vastgesteld en verzonden naar de centrale administratie van de fiscus.

Bezwaar tegen navorderingsaanslag

Uiteraard kwam de fout aan het licht en zo ontving de man op 20 juni 2009 een navorderingsaanslag op basis van de gegevens uit de verbeterde aangifte. Daar was hij het uiteraard niet mee eens en hij maakte bezwaar. Volgens hem had de inspecteur namelijk helemaal geen nieuw feit waarop hij kon navorderen. Omdat de inspecteur voet bij stuk hield, ging de man in beroep bij Rechtbank Arnhem. En hij kreeg gelijk!

11 weken om verzending te verhinderen

Volgens de rechter vormde de verbeterde aangifte op zich een nieuw feit omdat de elementen van de definitieve aanslag toen al waren vastgesteld. De inspecteur had de verzending van de definitieve aanslag echter kunnen tegenhouden en zo alsnog handmatig een definitieve aanslag kunnen vaststellen waarbij wel rekening werd gehouden met de verbeterde aangifte. Hij had hiervoor maar liefst 11 weken de tijd gehad. Dat dit volgens de inspecteur technisch niet kon, was volgens de rechter het probleem van de Belastingdienst. De rechter vernietigde dus de navorderingsaanslag.
Rechtbank Arnhem, 24 juni 2010, LJN: BN0283