Berichtenverkeer met fiscus volledig digitaal

29 oktober 2015 | Door redactie

De Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de communicatie tussen uw onderneming en de fiscus steeds verder gedigitaliseerd wordt.

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst, is er een wettelijke grondslag voor de digitalisering van berichten van en aan de Belastingdienst. In een Kamerbrief verduidelijkte staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs de introductie van het elektronische berichtenverkeer. Hieruit blijkt dat de digitalisering voor een groot deel toekomstmuziek is. In een bijlage (pdf) bij de ministeriële regeling die hoort bij de wet is aangegeven welke correspondentie met de fiscus op de langere termijn volledig digitaal plaats zal vinden.

Overstap gaat stapsgewijs via ingroeimodel

Voor de daadwerkelijke invoering van de maatregelen hanteert de Belastingdienst een ingroeimodel, waardoor de overstap naar de digitale communicatie stapsgewijs verloopt. Op de korte termijn merkt uw organisatie weinig van de veranderingen. Wel moet u uw persoonlijke aangifte inkomstenbelasting per 2017 verplicht digitaal indienen. Voor ondernemingen was deze verplichting al van toepassing. In aanvulling hierop verloopt het insturen van de loonaangifte (tool) per 2017 via Digipoort. Hierover las u meer in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015. In de Halfjaarrapportage Belastingdienst zal staatssecretaris Wiebes verdere informatie verstrekken.