Betere oplossing betaling belastingschulden hard nodig

Zo’n 10% van alle ondernemers in ons land heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van uitstel van betaling voor hun belastingschulden. Hiermee is een bedrag van € 16 miljard gemoeid. De verwachting is echter dat het betalen van de uitgestelde belasting een groot probleem gaat opleveren. Vooral horecaondernemers en kledingwinkeleigenaren krijgen het moeilijk. Er komt binnenkort wel een nieuw plan voor het terugbetalen van de belastingschulden.

17 mei 2021 | Door redactie

Door de aanhoudende coronacrisis kunnen veel ondernemingen hun belastingen niet afdragen. Hiervoor kan tot 1 juli 2021 uitstel van betaling worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Het gaat hierbij vooral om de BTW en de loonheffingen blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Voor de betaling van de belastingschulden is bepaald dat ondernemers deze binnen een termijn van 36 maanden moeten gaan betalen. Deze termijn gaat lopen vanaf 1 oktober 2021. Deze terugbetaling zal echter voor veel ondernemers in vooral de horeca en kleding/schoenenbranche een groot probleem gaan opleveren. Restaurants zouden hierdoor bijna een kwart van de maandelijkse winst moeten afstaan aan de fiscus, voor schoenenwinkels geldt zelfs een percentage van 39.

Binnenkort nieuw plan voor betaling belastingschulden

Het ministerie van Financiën is daarom aan het kijken naar het verder opschuiven van de datum waarop ondernemers met terugbetalen moeten starten.  Het betalen doorschuiven naar de zomer van 2022 is een optie. Ook een langere terugbetalingstermijn tot vijf jaar lijkt een oplossing voor de hardst getroffen ondernemingen alhoewel de beroepsgroepen zelf een termijn van tien jaar willen. Een kwijtschelding van de schulden is in ieder geval niet aan de orde. De verwachting is dat het ministerie binnenkort met een nieuw betalingsplan voor de belastingschulden komt.