Bewijs maar dat ambtshalve aanslag niet klopt

16 april 2015 | Door redactie

Als u de vereiste aangifte niet indient, krijgt u te maken met een zwaardere bewijslast. Het is namelijk aan u om te bewijzen dat de dan aan u opgelegde ambtshalve aanslag niet juist is. Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat het daarvoor niet voldoende is om de bankafschriften te overleggen en aan te geven waar het inkomen vandaan komt.

In deze zaak ging het om een man die in 2009 werkzaamheden verrichtte op de veemarkt. In 2010 kreeg hij een schadevergoeding van € 3.515 van de Staat. Daarnaast was de man in het bezit van een aantal personenauto’s. Op 4 oktober 2012 verstuurde de Belastingdienst een uitnodiging tot het doen van de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2010. De man diende echter geen aangifte in. Het versturen van een herinnering en aanmaning bracht daar geen verandering in. Uiteindelijk legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op naar een bedrag van € 25.000 (gebaseerd op de uitgaven voor de auto’s van € 20.000 en privé-uitgaven van € 5.000). Pas in de bezwaarfase ontving de Belastingdienst een nihilaangifte en maakte de man bezwaar tegen de ambtshalve aanslag. De inspecteur accepteerde dit bezwaar echter niet.

Omkering en verzwaring bewijslast

De zaak kwam bij de rechter en die vond dat de man de vereiste aangifte niet had gedaan. Hierdoor was er sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast. Het was aan de man om overtuigend te bewijzen dat de ambtshalve aanslag niet juist was. Met het enkel overleggen van de bankafschriften en door aan te geven dat hij leefde van de schadevergoeding, het geld van zijn ouders (hij woonde nog thuis) en van het verdiende geld op de veemarkt, slaagde hij daar niet in. Daarnaast stelde hij dat de auto’s op verzoek van anderen op zijn naam waren gezet. Het gerechtshof was niet overtuigd door het bewijs en de uitleg van de man. Verder vond de rechter dat de schatting van de inspecteur misschien wat aan de hoge kant was, maar zeker niet onredelijk. De ambtshalve aanslag met boete en heffingsrente bleef dus in stand.
In een artikel in het meinummer van Fiscaal Rendement kunt u meer lezen over de omkering en verzwaring van de bewijslast bij het niet indienen van de vereiste aangifte. 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 maart 2015, ECLI (verkort): 2226