Bewust de fiscus niet betalen is onbehoorlijk

18 maart 2013 | Door redactie

Kiest u ervoor om uw belastingschulden niet te betalen, maar betaalt u de schulden aan andere crediteuren wel gewoon, dan kan de Belastingdienst u aansprakelijk stellen. Volgens het gerechtshof is dan namelijk sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur waarvoor de bestuurder aansprakelijk is.

In deze zaak ging het om een indirecte bestuurder van een bv. Het waren zware tijden voor de bv en op 13 september 2007 meldde de bestuurder de betalingsonmacht voor de verschuldigde loonbelasting en BTW. Deze betalingsonmacht was rechtsgeldig, maar de inspecteur vond echter dat deze betalingsonmacht te wijten was aan onbehoorlijk bestuur. Op basis daarvan stelde de fiscus de bestuurder aansprakelijk voor de openstaande belastingschulden.

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

De bestuurder ging naar rechter, omdat hij vond dat geen sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De rechter bepaalde dat de bestuurder bewust alleen de schulden van de Belastingdienst niet betaalde. Hij had moeten begrijpen dat de fiscus hierdoor werd benadeeld en dat er een grote kans bestond dat de Belastingdienst nooit het geld zou ontvangen. De inspecteur kreeg dus gelijk en mocht de bestuurder aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde belastingen.
Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden, 26 februari 2013, LJN: BZ3580