Bij Belastingdienst vliegen er 5.000 man uit

20 mei 2015 | Door redactie

Bij de Belastingdienst verdwijnen er de komende jaren 4.000 tot 5.000 banen door een grootschalige reorganisatie. Veel van de controles en het rekenwerk kunnen namelijk door de computer worden overgenomen. Of dit consequenties heeft voor uw relatie met de fiscus zal moeten blijken.

Bij de Belastingdienst werken momenteel 28.000 mensen. Zo’n 15-20% van deze mensen gaat dus hun baan verliezen. Het is echter wel de bedoeling dat  zij een andere baan binnen de Belastingdienst krijgen, of dat ze elders binnen de overheid aan de gang kunnen. Er volgen dus geen gedwongen ontslagen. Naast mensen ontslaan, gaat de fiscus de komende jaren wel 1.500 hoogopgeleide mensen aannemen voor data-analysewerk.

Nieuwe werkwijze moet leiden tot minder belastingontduiking

Door de nieuwe computersystemen gaat het werk bij de fiscus zich meer op data-analyse, big data, richten. Daarvoor zijn dus veel minder mensen nodig. De nieuwe werkwijze moet preciezere aanslagen opleveren en ook leiden tot minder belastingontduiking.