Bij levensvatbare ondernemingen schulden kwijtschelden

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in een rapport aangegeven dat het kabinet het kwijtschelden van de coronabelastingschulden als mogelijkheid moet zien om de economie weer te herstellen. Maar daarbij moet het kabinet zich wel richten op levensvatbare ondernemingen en niet op de zwakkere broeders.

27 mei 2021 | Door redactie

In de Risicorapportage Financiële Markten 2021 van het CPB staat dat ons financiële stelsel stabiel genoeg is om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Maar er moet goed worden nagedacht door het kabinet over hoe we na de crisis ons stelsel weer op orde kunnen krijgen. Het CPB noemt daarbij als mogelijkheid het kwijtschelden van de belastingschulden van ondernemingen.

Geen kwijtschelding zwakkere ondernemingen

Hierbij hoort wel een kanttekening. De mogelijkheden zoals dus het kwijtschelden van de belastingschulden moeten wel gericht gebeuren. Dit wil zeggen dat de mogelijkheden gericht moeten zijn op levensvatbare ondernemingen. De zwakkere ondernemingen moet het kabinet niet willen redden. Het failliet gaan van deze ondernemingen hoort nu eenmaal bij een gezond bedrijfsleven.

Mkb gebruikte vooral coronasteun

Eind februari stond de teller voor wat betreft de verleende steunmaatregelen op € 37,2 miljard. Het belastinguitstel (€ 16,8 miljard) en de NOW-regelingen (€ 15,6 miljard) waren daarbij de koplopers. Vooral het mkb maakte gebruik van de coronasteun.

 

Bijlagen bij dit bericht