Bijzonder uitstel belastingschulden voor ondernemers

Ondernemers die te maken krijgen met liquiditeitsproblemen door het coronavirus kunnen voor de betaling van hun belastingschulden een beroep doen op bijzonder uitstel bij de Belastingdienst. Dit kunnen zij voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en de loonheffingen aanvragen.

12 maart 2020 | Door redactie

Het kabinet heeft economische maatregelen aangekondigd voor ondernemers die in de financiële problemen belanden door de uitbraak van het coronavirus. Buiten dat de regeling Borgstelling MKB wordt verruimd kunnen zij ook een beroep doen op bijzonder uitstel (tool) voor de belastingen die zij zouden moeten betalen. Hiervoor moeten zij of een schriftelijke motivatie, dat zij in de problemen zijn geraakt door het coronavirus, sturen naar de Belastingdienst of het online formulier ' Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden' invullen dat staat op de site van de Belastingdienst. De toegang is beveiligd met DigiD.

Invordering wordt meteen stopgezet

Als het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst is geregistreerd wordt de invordering meteen stopgezet. Een check van deze verzoeken vindt later plaats. Eventuele opgelegde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van de belastingen zal de fiscus terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen verzoeken om een verlaging van de eerder aan hen opgelegde voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Bijlagen bij dit bericht