Box 2 en huurinkomsten Airbnb op agenda van het kabinet

12 november 2018 | Door redactie

Het kabinet komt begin volgend jaar met een plan dat moet leiden tot een vereenvoudiging en aanpassing van het belastingstelsel. Op de agenda staan dan ook aanpassingen in box 2 van de inkomstenbelasting.

Staatssecretaris Snel van Financiën gaf onlangs aan dat het belastingstelsel veel te complex en ondoorzichtig is voor een heel groot deel van de bevolking. En ook de Belastingdienst heeft steeds meer moeite om alle veranderingen bij te benen. Hij wil daarom gaan kijken wat dit kabinet nog in de resterende kabinetsperiode hieraan kan doen en voor een volgend kabinet alvast een voorzet doen voor een aantal maatregelen. Hierbij komen de aanbevelingen van de commissies van Weeghel en Dijkhuizen weer uit de kast. Hij wil daarnaast ook nog een analyse van de ontwikkelingen tot nu toe laten opmaken.

Kijken naar toeslagenstelsel

Op de agenda staan in ieder geval het toeslagenstelsel, de belasting op huurinkomsten uit Airbnb en aanpassingen in box 2 (tool) van de inkomstenbelasting. De Tweede Kamer heeft daarnaast nog een lijstje ingediend met wensen. Zo wil een Kamerlid dat de staatssecretaris snel gaat kijken naar maatregelen die gauw vereenvoudigd kunnen worden. Een goed voorbeeld van zo’n vereenvoudiging is al de omzetting van de monumentenaftrek in een subsidie per 2019.

Inkomsten uit Airbnb-verhuur

Een ander Kamerlid geeft aan dat Snel moet kijken naar de inkomsten van huiseigenaren die verhuren via Airbnb. Deze inkomsten zijn nu vaak belast in box 3 van de inkomstenbelasting, maar het Kamerlid vindt dat deze inkomsten anders belast moeten worden. Hij verwijst daarbij naar Italië waar de inkomsten uit Airbnb-verhuur tegen 21% worden belast.