BTW oninbare factuur sneller terug?

23 september 2015 | Door redactie

Volgend jaar zal het kabinet onderzoeken of het belastingstelsel wellicht nog verder te vereenvoudigen is. Dit is op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het onderzoek zal onder andere gericht zijn op het proces dat u moet doorlopen voor het terugvragen van BTW als de klant de factuur niet betaalt.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet al verschillende maatregelen genomen om het belastingstelsel te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende maatregelen:

Niet betaalde factuur

In bijlage twee van het Belastingplan (pdf) is een overzicht opgenomen van deelonderzoeken die in 2016 starten. Deze onderzoeken zijn gericht op de vereenvoudiging van het belastingstelsel. Eén van de projecten is gericht op het proces dat u moet doorlopen voor het terugvragen van BTW. Op dit moment kunt u BTW terugvragen als het zeker is dat de klant de factuur niet zal betalen. Dit kan soms erg lang duren. In de wet moet daarom een rechtsvermoeden komen, zodat u kunt stellen dat de factuur oninbaar is als binnen één jaar na het uitreiken van de factuur nog niet is betaald. Bij betaling van de factuur vervalt dat rechtsvermoeden weer. Het kabinet gaat kijken of dit voordelen oplevert.

Kleine bv’s worden geholpen

Uit de bijlagen bij het Belastingplan 2016 blijkt dat het kabinet in 2016 verder gaat onderzoeken of bepaalde regelingen nog te vereenvoudigen zijn. Zo kunt u nu als natuurlijk persoon gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling (KOR) in de BTW. Het kabinet gaat onderzoeken of deze regeling is te vervangen door een omzetgerelateerde vrijstelling, zodat ook kleine bv’s kunnen profiteren.

Nieuw systeem pensioenopbouw

Het kabinet blijft ook kijken of de regels voor de opbouw van pensioen eenvoudiger kunnen. Het kabinet heeft eerder toegezegd om te onderzoeken of de 100%-toets kan vervallen. U kunt nu ouderdomspensioen opbouwen tot maximaal 100% van het laatstverdiende pensioengevend loon. In die toekomst vervalt dat maximum misschien. Verder gaat het kabinet de oplossingen voor het pensioen in eigen beheer in 2016 verder uitwerken.

Belastingstelsel vereenvoudigen op enkele punten

Eerder kondigde staatssecretaris Wiebes van Financiën aan dat hij het belastingstelsel volledig wilde herzien. Daarnaast wilde hij één BTW-tarief invoeren en eigen en vreemd vermogen meer gelijk behandelen. Voor een totale herziening van het belastingstelsel kreeg de staatssecretaris echter onvoldoende steun in de Tweede Kamer. Het kabinet gaat daarom nu proberen om het belastingstelsel slechts op bepaalde punten te vereenvoudigen.