BTW-verhoging gaat niet door

1 juli 2015 | Door redactie

De onderhandelingen over de voorstellen voor de belastingherziening tussen het kabinet en de oppositie zijn spaak gelopen. Er bleek geen overeenstemming te bereiken omdat de standpunten van de partijen te ver uit elkaar lagen. Ook de omstreden verhoging van de BTW van veel producten naar 21 procent is definitief van de baan.

In het nieuwsartikel ‘Belastingstelsel gaat op de schop!’ kon u al lezen over de voorstellen van het kabinet voor lastenverlichting en herziening van het belastingstelsel. De lastenverlichting gaat het kabinet opnemen in het Belastingplan 2016. Over de andere plannen, zoals de gelijke behandeling eigen en vreemd vermogen en verdere hervormingen van het belastingstelsel is de steun van de oppositie nodig.

Voorgestelde lastenverlichting blijft op de agenda

Na een eerste verkennend overleg  tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks bleek dat de partijen niet op één lijn zaten. Alexander Pechtold van D66 gaf aan dat de standpunten van de partijen te ver uit elkaar lagen en er te weinig ruimte was om nieuwe banen te creëren. Daarnaast lukte het niet om overeenstemming te bereiken over een uitgebreide hervorming van het belastingstelsel. Het vastlopen van deze onderhandelingen heeft volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën echter geen gevolgen voor de voorgestelde lastenverlichtingen van € 5 miljard. Het is nu afwachten welke stappen het kabinet verder gaat nemen.