Compensatie voor kosten digitale sleutel eHerkenning

De overheid compenseert belastingplichtigen voor de kosten van het digitale inlogmiddel eHerkenning. Zo kan een groep ondernemingen vanaf nu terecht bij de Belastingdienst voor maximaal € 450 compensatie. Een ander loket voor compensatie opent 'in de loop van november'.

3 november 2020 | Door redactie

De eHerkenning is een digitale sleutel om gegevens uit te wisselen met de overheid. Werkgevers gebruiken het inlogmiddel bijvoorbeeld om in te loggen bij het werkgeversportaal van UWV, en ook om mee te doen aan aanbestedingen is een eHerkenning nodig. Sinds dit jaar is de digitale sleutel ook deels verplicht voor contact met de Belastingdienst. Eenmanszaken kunnen wel aangifte blijven doen met DigiD.

Compensatie voor kosten software of intermediair

Maar niet alle ondernemingen en organisaties kunnen een eHerkenning aanschaffen, omdat zij zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister. Dit geldt onder meer voor buitenlandse rechtsvormen en open fondsen voor gemene rekening. Volgens eerdere berichten zou het om zo’n 350 belastingplichtigen gaan.
Zonder eHerkenning kunnen zij geen aangifte doen voor de vennootschapsbelasting of de loonheffingen. Om toch aangifte te doen moeten deze rechtsvormen software aanschaffen of een tussenpersoon inhuren. En dat kost geld. De Belastingdienst biedt een compensatie voor die kosten. Dat loopt via een formulier, dat inmiddels online staat. De fiscus vergoedt de werkelijke kosten inclusief BTW, met een maximum van € 450.

Compensatie eHerkenning voor belastingaangifte

Daarnaast wordt er nog een andere compensatieregeling opgetuigd voor de aanschaf van eHerkenning. In tegenstelling tot DigiD kost eHerkenning namelijk geld, en dat schoot bij de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat. Want waarom moeten ondernemers betalen voor iets wat verplicht is, namelijk aangifte doen? Daarom kunnen ondernemingen die de eHerkenning alleen maar nodig hebben om aangifte te doen een compensatie krijgen. Dat is eenmalig een bedrag van € 24,20 inclusief BTW. Het aanvraagloket zou aanvankelijk in september open gaan. Maar inmiddels meldt de website van uitvoerder RVO dat belastingplichtigen de compensatie ‘in de loop van november’ online kunnen aanvragen.