Continuïteit belastingheffing staat op het spel

20 februari 2023 | Door redactie

De vernieuwing van de ICT-systemen van de Belastingdienst verloopt volgens deskundigen veel te traag. Hierdoor gaat binnen drie jaar de inning en betaling door de Belastingdienst van vooral de loonheffingen en de inkomstenbelasting een gevaar opleveren.

Staatssecretaris van Rij van Financiën gaf in maart 2022 op de vraag van de Tweede Kamer hoe lang het verbeteren van de systemen van de Belastingdienst nog gaat duren aan dat de ICT begin 2025 op orde moet zijn. Deskundigen geven na onderzoek nu echter aan dat de vernieuwing van de ICT-systemen van de fiscus veel te traag gaat. Hierdoor gaat de inning en betaling van belastingen al binnen drie jaar gevaar lopen.

Systemen loonheffingen en inkomstenbelasting in gevaar

Uit het onderzoek blijkt volgens de deskundigen dat de fiscus er niet in lijkt te slagen om de verouderde technologie  op tijd te vervangen. De belastingen die de schatkist veel meer dan de helft van de rijksinkomsten  opleveren, de loonheffingen en de inkomstenbelasting, lopen daarbij het meeste gevaar. Het gaat hier om zo’n € 170 miljard. Hiervan keert de Belastingdienst natuurlijk ook weer een deel uit aan burgers.

Geen technische ondersteuning meer

Het platform waarop de belangrijkste ICT-systemen van de fiscus draaien, wordt vanaf eind 2026 niet meer technisch ondersteund.