Correspondentie met fiscus alleen digitaal

26 oktober 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst, die ertoe leidt dat de communicatie met de fiscus uiteindelijk volledig digitaal gaat verlopen. Dit gebeurt stapsgewijs.

Momenteel verloopt een deel van de administratieve processen al grotendeels elektronisch, zoals uw belastingaangiften. Er bestaan echter verschillende regels voor de verschillende fiscale zaken. De nieuwe wet komt met één bepaling die de digitale communicatie met de fiscus mogelijk maakt in de toekomst. Voor u is van belang dat berichtenverkeer over de heffing en inning van belastingen volledig elektronisch zal gaan. 

Overstap door middel van ingroeimodel

Voor de daadwerkelijke invoering van de maatregelen hanteert de Belastingdienst een ingroeimodel. Dit houdt in dat de overstap naar de digitale communicatie stapsgewijs verloopt. Op de korte termijn merkt u weinig van de veranderingen. Alleen de aangifte inkomstenbelasting zal op korte termijn (per 2017) verplicht digitaal moeten worden ingediend. Voor stichtingen en verenigingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting was dit al van toepassing. In aanvulling hierop verloopt het insturen van de loonaangifte (tool) per 2017 via het Digipoort kanaal. In de halfjaar rapportage over de Belastingdienst, zal staatssecretaris Wiebes verdere informatie verstrekken.