Crowdfunding roept veel fiscale vragen op

24 juni 2015 | Door redactie

U kunt voor de financiering van uw onderneming of een bepaald project steeds vaker gebruikmaken van crowdfunding. Dit is ook niet onopgemerkt gebleven bij de Belastingdienst. Toch is het vaak niet altijd duidelijk wat precies de fiscale gevolgen zijn.

Maakt u gebruik van crowdfunding, dan heeft u geen bank nodig voor het verkrijgen van een financiering. Via een platform kunt u direct bij investeerders of andere ondernemers een verzoek indienen voor een bepaald krediet. Bij de kredietaanvraag geeft u aan wat het doel van de financiering is. De fiscale consequenties moet u daarbij echter niet uit het oog verliezen.

BTW-heffing alleen bij verkoop product

Bij crowdfunding kunt u te maken krijgen met BTW. Gaat het slechts om het verkrijgen van een lening, dan speelt de BTW geen rol omdat deze dienst is vrijgesteld. Het is ook mogelijk dat u crowdfunding gebruikt voor de verkoop van een product. De investeerder krijgt dan als tegenpresentatie een product dat u heeft ontwikkeld. In dat geval gaat het om een normale verkoop van een product en moet u BTW afdragen over de financiering. Soms is de prestatie bij crowdfunding echter minder duidelijk en is overleg met de inspecteur nodig.

Duidelijk beleid ANBI-status ontbreekt

In de inkomstenbelasting speelt crowdfunding ook een steeds belangrijkere rol. Verstrekt u als particulier een lening via crowdfunding, dan valt de verstrekte lening in box 3. U bent dan verplicht om het saldo op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, dan is de lening een vordering. De ontvangen rente behoort tot de winst en daar betaalt u belasting over.
Crowdfundingplatforms krijgen op dit moment meestal de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het is maar zeer de vraag of dat in de toekomst ook zo blijft. Het ANBI-team van de Belastingdienst kijkt op dit moment of er nieuw beleid nodig is. De Belastingdienst probeert op deze manier steeds meer grip te krijgen op deze nieuwe vorm van financiering.