Doen van onjuiste aangifte echtgenote niet strafbaar

Als iemand onjuiste aangiften voor zijn echtgenote indient, kan deze persoon niet strafrechtelijk worden vervolgd. Alleen degene die verplicht is de aangifte te doen kan namelijk als pleger van het niet juist indienen van de aangifte worden aangeklaagd volgens de wet. Dit heeft de Hoge Raad onlangs aangegeven.

10 februari 2020 | Door redactie

In deze zaak ging het om een meneer die de administratie en aangiften inkomstenbelasting en BTW verzorgde van zijn echtgenote die een eenmanszaak runde. In deze aangiften bleken fouten te zitten. Voor het indienen van deze onjuiste aangiften werd hij strafrechtelijk vervolgd. Hof Amsterdam veroordeelde hem slechts tot een werkstraf van 40 uur als medepleger. De man was namelijk niet degene die verplicht was om de aangifte te doen zoals in de wet is opgenomen, maar zijn vrouw.  Met deze milde straf en de redenering was het Openbaar Ministerie het niet eens en ging daarom in cassatie.

Medepleger kan niet vervolgd worden

De Hoge Raad geeft aan dat het hof de juiste conclusie heeft getrokken. De man is terecht vrijgesproken van het doen van onjuiste aangiften. Als pleger van het onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte kan alleen degene die tot het doen van de aangifte verplicht is worden aangemerkt, de vrouw in dit geval. Daarom kan de man dus niet strafrechtelijk worden vervolgd als pleger.
Hoge Raad, 28 januari 2020, ECLI (verkort): 121