Eerste Kamer keurt Belastingplan 2017 goed

20 december 2016 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2017 en overig nieuws aangenomen. De stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is aangehouden.

Naast het Belastingplan 2017 (tool) zijn dus ook de Overige Fiscale Maatregelen 2017, de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 en de Wet uitwisseling over rulings door de Eerste Kamer aangenomen. Ook het voorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting hebben ze goedgekeurd. Op verzoek van de staatssecretaris van Financiën is de stemming over het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (tool) en overige fiscale pensioenmaatregelen aangehouden. De motie waarin was gevraagd om een verdubbeling van de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing is ook aangehouden. De motie over de afbouw van de ouderenkorting is aangenomen.

Motie substance-eisen verworpen

De motie over het stellen van substance-eisen aan vennootschappen werd echter verworpen. Verder is het voorstel Uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten en zijn diverse begrotingsstaten als hamerstuk afgedaan.