Fiscus kan herzien voorlopige aanslag weigeren

29 januari 2014 | Door redactie

U kunt in principe een nieuwe voorlopige aanslag aanvragen als de ontvangen aanslag onjuist is. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil het herzien van de voorlopige aanslag echter beperken en heeft daarvoor de wet aangepast. De inspecteur kan nu in bepaalde gevallen weigeren om een onjuiste voorlopige aanslag aan te passen.

In het bericht ‘Oude gegevens gebruikt bij voorlopige aanslag’ kon u lezen dat de Belastingdienst bij het vaststellen van de voorlopige aanslag geen rekening had gehouden met alle actuele bedragen. Er was namelijk een forse aanpassing van het automatiseringssysteem nodig om bepaalde wijzigingen door te kunnen voeren. Het lukte de fiscus daarom niet om al deze nieuwe bedragen en wijzigingen mee te nemen bij het bepalen van de hoogte van de voorlopige aanslag. Hierdoor was de kans aanwezig dat de voorlopige aanslag niet helemaal juist was.

Voorlopige aanslag is schatting

Bent u van mening dat de voorlopige aanslag onjuist is, dan kunt u de inspecteur vragen om de voorlopige aanslag te herzien. U moet echter niet vergeten dat het bij de voorlopige aanslag gaat om een schatting. Daardoor is er sprake van een bepaalde mate van onzekerheid. De fiscus corrigeert eventuele afwijkingen met de definitieve aanslag. Met de wetswijziging wil de staatssecretaris voorkomen dat de inspecteur ook bij een geringe afwijking toch de voorlopige aanslag moet herzien. Vanaf 28 januari 2014 heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de herziening te weigeren als:

  • de mogelijke onjuistheid het gevolg is van een recente wijziging in de wet- en regelgeving die niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig in de automatisering is verwerkt; én
  • het bedrag van de voorlopige aanslag niet aanmerkelijk afwijkt van het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Weigert de inspecteur om de voorlopige aanslag te herzien, dan moet u wachten tot de definitieve aanslag.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!