Fiscus kan soms terugkomen op aanslag

18 juli 2013 | Door redactie

Wil de inspecteur een door hem ontdekte fout in uw aanslag herstellen, dan moet hij een navorderingsaanslag opleggen. De Belastingdienst kan dit middel echter niet voor alle fouten in de aanslag gebruiken. U mag er immers van uitgaan dat de inspecteur kritisch naar uw aangifte heeft gekeken en dat de aanslag zorgvuldig is opgelegd. De inspecteur moet daarom beschikken over een nieuw feit om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen. Wanneer is er sprake van een nieuw feit?

Het gaat bij een nieuw feit om informatie waarvan de inspecteur bij het opleggen van de definitieve aanslag niet op de hoogte was en waarmee hij redelijkerwijs ook niet bekend had kunnen zijn. Gaat het echter om een ambtelijk verzuim – de inspecteur heeft de aangifte niet goed beoordeeld en afgehandeld – dan heeft hij niet de mogelijkheid om deze onzorgvuldigheid met een navorderingsaanslag te herstellen. De inspecteur heeft dus wel een bepaalde onderzoeksplicht bij het afhandelen van de aangifte.

Zonder nieuw feit navorderingsaanslag opleggen

Een nieuw feit is niet noodzakelijk als het gaat om kwade trouw. Heeft u opzettelijk bepaalde gegevens niet opgenomen in de aangifte of verkeerd opgenomen in de aangifte, dan kan de fiscus zonder nieuw feit een navorderingsaanslag opleggen. Het is wel aan de inspecteur om te bewijzen dat er sprake is van kwade trouw. In de praktijk blijkt dat nog behoorlijk lastig te zijn. Daarnaast kan de Belastingdienst ook een navorderingsaanslag opleggen als het gaat om een administratieve vergissing. U moet hierbij denken aan een schrijf-, reken-, overname- of intoetsfout van de inspecteur. Hiervoor is wel vereist dat het voor u duidelijk is dat het gaat om een administratieve fout van de inspecteur. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een nulletje te weinig wordt ingevuld in het systeem of als u gelijk moet zien dat u veel te weinig belasting betaalt. Het moet hierbij wel gaan om incidenten. Is een fout het gevolg van de werkwijze van het gebruikte automatische systeem door de fiscus, dan is het niet mogelijk om de fout te herstellen met een navorderingsaanslag.