Fiscus moet kosten vergoeden bij bezwaar

25 juni 2012 | Door redactie

Heeft uw bv een te hoge aanslag van de inspecteur ontvangen, waartegen uw bv dus bezwaar moest indienen, dan heeft u mogelijk recht op een kostenvergoeding. Dit is het geval als blijkt dat de inspecteur uw voorlopige aanslag onzorgvuldig heeft vastgesteld. Een bv maakte onlangs om die reden bezwaar tegen een opgelegde aanslag, omdat de inspecteur simpelweg een door de bv vermeld bedrag niet had meegenomen en wilde ook een kostenvergoeding voor het indienen van het bezwaarschrift.

Bij de vaststelling van de voorlopige aanslag van de bv over 2010 nam de Belastingdienst het gemiddelde van de belastbare winst over 2008 en 2009. De bv had over 2008 echter een bijzondere bate ontvangen, wat ze ook had vermeld op het aangiftebiljet. De inspecteur had hier echter geen rekening mee gehouden en nam de bijzondere bate mee in de belastbare winst over 2010. De bv maakte daarom bezwaar tegen de opgelegde aanslag en eiste een kostenvergoeding. 

Geen sprake van een zorgvuldige voorbereiding

De inspecteur verminderde na het bezwaar alleen de aanslag tot nihil, maar ging niet in op het verzoek om een kostenvergoeding. De bv ging daarop in hoger beroep. Het hof in Den Haag oordeelde dat de inspecteur geen rekening had gehouden met de gegevens die hem zonder onderzoek ter beschikking stonden en dat was in strijd met het vereiste van een zorgvuldige voorbereiding. De foute aanslag was dus te wijten aan de inspecteur. Een vergoeding voor de kosten in bezwaarfase vond de rechter daarom terecht.
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 1 mei 2012, LJN: BW8586