Fiscus niet meer haantje de voorste als schuldeiser

14 oktober 2021 | Door redactie

Het demissionaire kabinet wil dat de Belastingdienst niet meer als een van de eerste aan de beurt komt om te worden betaald als gezonde ondernemingen door corona zodanig in de problemen zijn gekomen dat er schuldsanering nodig is. Ze hoopt dat er hierdoor voor die ondernemingen sneller een oplossing komt. Dit beleid zal op 1 augustus 2022 ingaan.

Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om aan hun nieuwe belastingverplichtingen te voldoen. Het bijzonder uitstel voor de belastingschulden in verband met de coronacrisis is op die datum gestopt. De aflossingstermijn voor de tijdens het bijzonder uitstel niet betaalde belastingen loopt tot uiterlijk 1 oktober 2027.

Deelname aan saneringsakkoord aantrekkelijker

Voor ondernemers die ondanks de coronasteunmaatregelen toch in de financiële moeilijkheden belanden heeft het demissionaire kabinet aangegeven dat de Belastingdienst zich tijdelijk soepeler zal opstellen bij een saneringsakkoord. Normaal gesproken staat de Belastingdienst (toolbox) namelijk als preferent schuldeiser vooraan in de rij om te worden betaald bij faillissement maar hij neemt straks genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage (nu is dit nog het dubbele percentage) als aan concurrente schuldeisers toekomt. De staatssecretaris verwacht dat door deze maatregel deelname aan een saneringsakkoord voor private schuldeisers aantrekkelijker wordt. Dit versoepelde beleid start op 1 augustus 2022 en loopt door tot en met 30 september 2023. Als er geen saneringsakkoord tot stand komt en de onderneming alsnog failliet gaat of in een dwanginvorderingstraject terechtkomt, heeft en houdt de Belastingdienst wel een preferente positie.

Mooi gebaar van de fiscus

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit een mooi gebaar van de fiscus. Het soepele beleid maakt het voor private schuldeisers namelijk aantrekkelijker om in te stemmen met een akkoord, omdat zij relatief minder hoeven op te offeren. Maar daarnaast vinden ze ook dat het kabinet meer kan doen voor ondernemers die met hoge schulden zitten. Het moet volgens hen eenvoudiger worden om te stoppen met de onderneming en er moet voorkomen worden dat ze bij een faillissement ook privé alles verliezen. 

Invorderingsrente in 2024 weer op normale tarief

De invorderingsrente van 0,01% tot en met het einde van 2021, wordt geleidelijk teruggebracht naar het niveau dat gold vóór de coronacrisis: de invorderingsrente wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op 1%, op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Hierna wordt de rente op 1 januari 2023 vastgesteld op 3% en vervolgens wordt pas vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 4% gehanteerd.