Fiscus onderzoekt mogelijke fraude met coronasteun

2 juni 2023 | Door redactie

De Belastingdienst duikt dit jaar verder in mogelijke fraude met coronasteun, blijkt uit een nieuwe jaarrapportage van de fiscus. Ook naar fiscale benadeling door zogeheten turboliquidaties doet de dienst nog verder onderzoek.

Om de belastingmoraal hoog te houden, probeert de Belastingdienst fiscale malversaties met onderzoeken op te sporen. Zo heeft de fiscus vorig jaar weer meer boekenonderzoeken uitgevoerd bij ondernemingen. Daarnaast zijn er nog zaken die hoog op het to-do-lijstje van de fraudeaanpakkers staan, maar eerder zijn vertraagd. Daarmee hoopt de Belastingdienst dit jaar alsnog stappen te maken, zo staat in een jaarrapportage over fraudebestrijding (pdf).

Suppletie-aangifte BTW en onterechte coronasteun

Eén daarvan heeft te maken met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Via deze coronasteunregeling dekte de overheid een deel van de vaste lasten van ondernemers, zoals huur en verzekeringen. Om in aanmerking te komen voor de TVL-subsidie, moesten ondernemers aantonen dat hun omzet gedaald was in vergelijking met een referentieperiode. Voor het onderbouwen van de omzet in een periode zijn in principe de BTW-aangiftes leidend, zo is ook al diverse keren in de rechtszaal uitgemaakt.
De Belastingdienst heeft signalen dat er zogeheten correctie-aangiftes (suppletie-aangiftes) voor de BTW zijn ingediend, om zo de omzet te verlagen en ten onrechte een uitkering uit het coronasteunpakket te krijgen. De fiscus is momenteel bezig om dergelijke signalen verder te onderzoeken. In een later stadium zou er ook onderzoek moeten volgen naar een andere coronaregeling, de loonkostensubsidie NOW.

Fiscale benadeling via turboliquidaties

Een ander onderzoeksproject dat dit jaar meer van de grond moet komen draait om zogeheten turboliquidaties. Een turboliquidatie is een manier om snel een bv op te heffen als die geen inkomsten meer heeft. Op turbosnelheid, want het gaat veel sneller dan een reguliere liquidatie van een bv (artikel). Vaak komen schuldeisers er pas later achter dat de bv is verdwenen, en kunnen zij dus naar hun geld fluiten (al komt er wel een wet aan die hier wat meer paal en perk aan stelt). De Belastingdienst wil signalen dat er niet altijd aan de voorwaarden voor een turboliquidatie wordt voldaan verder onderzoeken, en richt zich daarbij vooral op de fiscale benadeling van dergelijke onterechte opheffingen. Dit jaar moet aan de hand van dat onderzoek duidelijker worden of er instrumenten bij moeten komen om hier effectiever toezicht op te kunnen houden.