Fiscus publiceert Handboek Ondernemen 2016

7 april 2016 | Door redactie

Onlangs is het Handboek Ondernemen 2016 gepubliceerd. Ieder jaar publiceert de Belastingdienst een nieuwe uitgave van dit handboek. In deze nieuwe uitgave vindt u actuele informatie over onder andere belastingen en sociale verzekeringen.

U kunt het Handboek Ondernemen 2016 (pdf) gratis downloaden van de website van de Belastingdienst. Hoewel het handboek vooral is toegespitst op startende en kleine ondernemingen, bevat het ook veel bruikbare informatie voor middelgrote of grote ondernemingen. In vergelijking met het handboek uit 2015 zijn er in de nieuwe versie een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht:

  • Aan paragraaf 5.4.1 is toegevoegd dat diensten nooit investeringsgoederen zijn die in aanmerking komen voor aftrek van voorbelasting;
  • Aan paragraaf 7.4 is een nieuwe toelichting toegevoegd over de situatie waarin u bij de aankoop van een product geen BTW of niet alle BTW mag aftrekken. U mag dit alsnog doen als u hetzelfde product later verkoopt, op voorwaarde dat u daarbij BTW in rekening brengt;
  • Hoofdstuk 6 is deels gewijd aan de afschrijving (tool) op het bedrijfspand. Als u bij de aanschaf van dit pand geen recht had op aftrek van de BTW, gaat u bij de berekening van de afschrijving uit van de aankoopkosten inclusief de BTW. Aankoopkosten zijn bijvoorbeeld: notariskosten, makelaarskosten en overdrachtsbelasting.

Wijzigingen als gevolg van veranderingen in de wet

In het handboek zijn ook een aantal wijzigingen aangebracht die het gevolg zijn van wetswijzigingen. Het gaat hierbij onder andere om de paragraaf over de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Deze wetswijziging komt doordat het kabinet de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) per 2016 heeft samengevoegd met de Research & Development Aftrek (RDA). De samengevoegde regeling gaat verder onder de naam Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (tool). Daarnaast is er een alinea gewijd aan het vervallen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Per 1 mei wordt de VAR vervangen door het stelsel van modelcontracten uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties