Flink meer belastingopbrengsten de komende vijf jaar

8 mei 2023 | Door redactie

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de belastingopbrengsten de komende vijf jaar flink omhoogschieten. De loon- en inkomstenbelasting zorgen voor een groot deel van deze stijging. Een grote oorzaak hiervoor zijn de cao-loonsverhogingen. De vennootschapsbelastingopbrengst blijft hierbij wat achter.

De belastinginkomsten zijn door het ministerie van Financiën in de Voorjaarsnota flink opgetrokken. De sterke economie, lage werkloosheid, hogere winsten en de verhoging van de lonen zorgen voor de sterk groeiende opbrengst. De schatkist van de Belastingdienst groeit de komende jaren van
€ 380 miljard naar € 470 miljard in 2028.

Inkomsten- en loonbelasting zijn de toppers

Qua stijging doen vooral de inkomsten- (IB) en loonbelasting (LB) het goed. Deze belastingopbrengsten groeien van € 125 miljard dit jaar naar € 160 miljard in 2028. Dit komt doordat de salarissen fors omhoog zijn gegaan of nog gaan en daar profiteert de Staat dus van.

Vennootschapsbelasting stijgt wat minder hard

Ook de opbrengst van de vennootschapsbelasting (VPB) stijgt natuurlijk door de hogere winsten maar deze gaat wel minder hard dan de opbrengsten uit de IB en LB. Waar voor de IB en LB de stijging nog 28% is, moet de VPB het met 12,5% doen (van € 42,5 miljard naar € 47,8 miljard in 2028).