Geen invorderingsrente bij uitzonderlijke omstandigheden

20 september 2022 | Door redactie

Het wetsvoorstel 'Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen' maakt het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur situaties aan te wijzen waarin er geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht, omdat het in rekening brengen ervan door uitzonderlijke omstandigheden niet redelijk is.

De ontvanger van de Belastingdienst kan soms besluiten om de invordering van belastingschulden aan te houden. Dan wordt er na het vervallen van de enige of laatste betalingstermijn invorderingsrente in rekening gebracht door de fiscus. Dit kan onredelijk zijn als er bijvoorbeeld aan de belastingplichtige geen verwijt kan worden gemaakt voor het aanhouden van de invordering. Om er sneller op in te kunnen spelen bij uitzonderlijke omstandigheden dat er geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht, is daarom besloten de Invorderingswet (infographic) te wijzigen.

Niet redelijk om invorderingsrente in rekening te brengen

In het betreffende wetsvoorstel is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden vastgesteld in welke situaties en onder welke voorwaarden geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht. Het gaat dan om situaties waarin het door uitzonderlijke omstandigheden niet redelijk is om invorderingsrente in rekening te brengen en waarop de bepaling in de Invorderingswet, waarin is opgenomen dat renteloos uitstel van betaling wordt verleend, niet van toepassing is. 

Hier kunt u het wetsvoorstel vinden. 

Bijlagen bij dit bericht