Geen maximum voor heffingsrenteperiode

13 augustus 2012 | Door redactie

De Belastingdienst moet u binnen een redelijke termijn een definitieve aanslag opleggen. Volgens de wet is dat binnen drie jaar na indiening van uw aangifte. Dit geldt ook voor toepassing van de heffingsrente. Uit een recente rechtszaak blijkt dat de inspecteur de in rekening te brengen rente niet hoeft te beperken.

Een bv kreeg voor haar aangifte vennootschapsbelasting over 2006 en 2007 in 2010 een definitieve aanslag opgelegd. De Belastingdienst had bij beide aanslagen het belastbare bedrag na correctie aanzienlijk verhoogd. Over het te betalen bedrag was bovendien heffingsrente in rekening gebracht over de tijd van aangifte tot het moment van de definitieve aanslag. Met dit laatste was de bv het niet eens. Zij stelde dat in het Bedrijfsplan Belastingdienst 2006-2010 was opgenomen dat binnen één jaar na binnenkomst van de aangifte een definitieve aanslag moet worden opgelegd, dus de heffingsrente zou slechts over de periode van een jaar na het indienen van de aangifte geheven mogen worden. Deze interpretatie was echter volgens zowel de rechtbank in Haarlem als het gerechtshof in Amsterdam niet correct. 

Inspecteur heeft vrijheid bij vaststellen van de aanslag

Het betreft hier namelijk een streeftermijn, geen afdwingbare beleidsdoelstelling. De bv was daarnaast van mening dat de inspecteur haar op de hoogte had moeten stellen van nader onderzoek. Ook hierin stelde het gerechtshof haar in het ongelijk. De inspecteur moet op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel na de aangifte nader onderzoek instellen als hij twijfelt over de juistheid. Hiervoor heeft een inspecteur een zekere vrijheid. Hij is dan niet verplicht om bijvoorbeeld na een jaar contact op te nemen met de belastingplichtige over dit onderzoek. Het feit dat de inspecteur in dit geval na geruime tijd onderzoek deed, was ook niet in strijd met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Bovendien was het nader onderzoek nodig vanwege een onjuiste aangifte van de bv, dus was het opleggen van de heffingsrente over de langere periode volgens het gerechtshof terecht.
Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2012, LJN: BX2315