Gifbeker Belastingdienst raakt maar voller en voller

15 maart 2021 | Door redactie

Vanuit het ministerie van Financiën is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin alle wetten en besluiten zijn opgenomen die de Belastingdienst de afgelopen jaren heeft geschonden. Zo handelde de fiscus in strijd met de privacywetgeving en handelde hij bezwaren af zonder deze niet of niet fatsoenlijk te motiveren.

Na de toeslagenaffaire komt er nu weer een lading aan wetten en regels van de Belastingdienst naar buiten waarin de dienst zich dus niet heeft gehouden. Deze overtredingen zijn door het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Zo heeft de Belastingdienst in strijd gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en werden er beslistermijnen overschreden.

Geen fatsoenlijke motivering bezwaar

Ook is in de brief te lezen dat bezwaren werden afgehandeld zonder dat er een (deugdelijke) motivering in de afwijzing stond. Daarnaast werd de privacywetgeving geschonden. Maar dan zijn we er nog niet.  Stukken werden achtergehouden voor belastingplichtigen en rechters, voor ouders werd het onnodig moeilijk gemaakt om hun recht op toeslag aan te tonen en werd de toeslag stopgezet of teruggevorderd zonder dat er vooraf onderzoek door de fiscus was gedaan.

Wat fout gaat wordt te langzaam opgepikt

De demissionair minister van Financiën schaamt zich diep over de lijst en gaf aan dat er hard gewerkt wordt aan het oplossen van de problemen. Hij stelde daarnaast dat de signalen dat er wat fout gaat veel te langzaam worden opgepikt en dat we terug moeten naar de menselijke maat.  De Belastingdienst moet dichter bij de belastingplichtigen komen te staan door loketten te openen waar mensen terecht kunnen met vragen, te communiceren in begrijpelijke taal en door het aanstellen van een ombudsman voor belastingzaken.

Bijlagen bij dit bericht