Grote lijnen belastingherziening bekend

22 juni 2015 | Door redactie

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de voorgenomen belastingherziening bekendgemaakt. Het kabinet wil met de maatregelen een flinke lastingverlichting realiseren voor werkenden. De BTW moet hiervoor wel omhoog.

Over de BTW-verhoging las u al in het nieuwsartikel ‘BTW omhoog voor veel producten en diensten’. Nu zijn dan ook de andere voornemens van het kabinet bekend geworden. Het kabinet wil het belastingstelsel herzien door drie pakketten van maatregelen in te zetten. Het eerste pakket behelst een forse lastenverlichting voor werkende middeninkomens. Deze plannen worden bij de komende Prinsjesdag al gepresenteerd. De lastenverlichting moet bekostigd worden met de maatregelen uit de twee andere pakketten. Hierover gaat het kabinet met de oppositie in gesprek.

Pakket 1: voordeel voor werkende gezinnen

Het pakket voor de lastenverlichting ziet er als volgt uit:

 • arbeidskorting van circa € 700 per jaar voor middeninkomens;
 • het inkomstenbelastingtarief in de derde schijf gaat van 42% naar 40%. De inkomensgrens naar de volgende schijf gaat met € 8.000 omhoog;
 • er komt een loonkostensubsidie voor werkgevers die een werknemer op of rond het minimumloon aannemen;
 • de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan elk € 50 per jaar omhoog;
 • het berekenen van de vermogensrendementsheffing zal niet meer op basis van het fictief rendement zijn, maar op basis van het werkelijk behaalde rendement;
 • autobelastingen worden eenvoudiger en hybride auto’s worden zwaarder belast.

Pakket 2: hogere BTW en vergroening

 • verhoging en vereenvoudiging BTW door het schrappen van het lage BTW-tarief voor de meeste producten en diensten;
 • vergroening door hogere energiebelasting;
 • verlaging en verlenging eerste belastingschijf voor de laagste inkomens;
 • de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan elk met nog eens € 50 per jaar omhoog.

Pakket 3: decentralisering

 • Een besparing van € 2 tot € 4 miljard op gemeenten, die wel zelf meer belasting mogen gaan heffen.