Grote zorgen over functioneren Belastingdienst

18 mei 2017 | Door redactie

De Algemene Rekenkamer heeft in het Verantwoordingsonderzoek 2016 aangegeven dat zij zich grote zorgen maakt over de continuïteit bij het innen en controleren van belastingen door de Belastingdienst. De grote personeelsuitstroom wordt daarbij als grootste oorzaak gezien.

In het onderzoek staat, naast de zorgen over de continuïteit, ook opgenomen dat het investeringsprogramma van de Belastingdienst van € 1,1 miljard voor de periode tot 2020 is stilgevallen. Dit komt doordat de primaire bedrijfsvoering, de managementinformatie en het risicomanagement niet op orde zijn. Tevens blijkt dat er op sommige gebieden veel te weinig toezicht wordt gehouden door de Belastingdienst. Als voorbeeld wordt aangegeven dat de boekenonderzoeken (tool) voor de assurantiebelasting en andere kleine belastingregelingen bijna niet meer plaatsvinden.

Fiscus is onder verscherpt toezicht geplaatst

De Algemene Rekenkamer geeft eigenlijk als enige positieve punt aan dat de verouderde ICT-systemen zijn aangepakt. De onder verscherpte toezichtstelling van de fiscus is al een van de maatregelen die genomen zijn om de problemen aan te pakken.