Hoofdlijnen wijzigingen belastingstelsel bekend

24 juni 2015 | Door redactie

De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het eens geworden over een plan om het huidige belastingstelsel te hervormen en te vereenvoudigen. Dit plan moet er onder andere voor zorgen dat de lasten op arbeid lager worden. Daardoor wordt het voor u als werkgever goedkoper om werknemers in dienst te nemen.

Het kabinet heeft in een hoofdlijnenbrief (pdf) de plannen voor de belastingherziening uiteengezet. Een aantal maatregelen staan vast en over aanvullende maatregelen wordt nog onderhandeld. De volgende punten zijn onderdeel van de hoofdlijnen die vaststaan:

  • arbeidskorting gaat omhoog voor inkomens tot ongeveer € 50.000;
  • het inkomstenbelastingtarief in de tweede en derde schijf wordt ongeveer 2 procentpunt lager en de inkomensgrens naar de derde schijf gaat omhoog;
  • er komt een loonkostensubsidie voor werkgevers die werknemers met lage inkomens aannemen;
  • de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan omhoog;
  • de algemene heffingskorting wordt volledig afgebouwd;
  • het berekenen van de vermogensrendementsheffing zal niet meer op basis van het fictief rendement zijn, maar op basis van het werkelijk behaalde rendement;
  • autobelastingen worden eenvoudiger. 

Onderhandelen over aanvullende maatregelen

Verder zijn er in de brief een aantal aanvullende maatregelen opgenomen, waar nog over onderhandeld moet worden met de oppositiepartijen. Eén van die maatregelen is dat gemeenten zelf belasting mogen gaan heffen. Daarnaast wilt het kabinet het systeem rondom de zorgtoeslag vereenvoudigen. Een andere maatregel is het afschaffen van het lage BTW-tarief van 6% voor de meeste producten en diensten. Dit lage tarief blijft wel gelden voor levensmiddelen. Dit plan stuitte echter vrijwel meteen op veel kritiek, waardoor de kans klein is dat het in stand blijft. Het kabinet wil op Prinsjesdag het wetsvoorstel over de hervorming van het belastingstelsel presenteren.