Hoogte boete bepalen per belastingsoort

2 juni 2016 | Door redactie

Bij het opleggen van een verzuimboete bij niet of een te late betaling van een bepaalde belastingsoort, mag de Belastingdienst alleen kijken naar het betaalgedrag binnen die belasting voor de bepaling van de hoogte van de boete. Hij mag niet kijken naar het betaalgedrag van de ondernemer bij de andere belastingsoorten. Dit heeft Hof Amsterdam onlangs bepaald.

In deze zaak had een ondernemer de BTW (tool) over het tweede kwartaal van 2014 te laat betaald. De Belastingdienst legde een boete (tool) van € 3.913 op. Bij het bepalen van de hoogte van de boete keek de fiscus niet alleen naar het betaalgedrag van de ondernemer binnen de BTW, maar ook naar zijn betalingsgedrag bij de loonheffingen (tool). De ondernemer was het niet eens met de hoge boete omdat hij vond dat hij een nagenoeg vlekkeloos betalingsgedrag had en ging naar de rechter.

Voor hoogte boete kijken naar eigen belastingsoort

De rechter vond dat de fiscus voor de beoordeling van de hoogte van de boete naar het betaalgedrag per belastingsoort moest kijken. Voor de hoogte van de boete waren in dit geval alleen de gedragingen binnen de BTW relevant. Ook was het zo dat de ondernemer direct na de ontdekking van het verzuim alsnog uit zichzelf de verschuldigde BTW betaalde. De rechter verlaagde de boete tot € 1.500.
Hof Amsterdam, 19 mei 2016, ECLI (verkort): 2024