Huidig belastingstelsel moet beter

30 september 2014 | Door redactie

Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn acht keuzes voor de verbetering van het stelsel van de inkomstenbelasting aangekondigd. Het huidige stelsel zal minder complex worden en moet leiden tot meer werkgelegenheid en economische groei. Recent heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij in het nieuwe systeem € 15 miljard minder wil belasten op arbeid en ondernemen.

De staatssecretaris geeft in zijn brief ´Keuzes voor een beter belastingstelsel´ van 16 september 2014 aan wat de visie van het kabinet is over een herziening van de inkomstenbelasting. In de brief zijn acht keuzes ten aanzien van de aanpak van de herziening opgenomen. De staatssecretaris gaat deze keuzes de komende tijd verder uitwerken en kijken of er in de Tweede Kamer voldoende draagvlak is voor de herziening van de inkomstenbelasting.  

Vereenvoudiging van het belastingstelsel gewenst

Recent heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij de belasting op arbeid en ondernemen met € 15 miljard wil verlagen. De financiering van dit plan moet komen uit het verhogen van het lage BTW-tarief, ‘groene’ belastingen en de uitbreiding van de gemeentelijke belastingen. Het is echter niet de bedoeling dat bedrijven wegvluchten door ‘groene’ belastingen. Daarnaast moeten de gemeentelijke belastingen eerlijk worden verdeeld.  In het huidige stelsel van de inkomstenbelasting zijn ook te veel complexe regels opgenomen. Het kabinet wil de wet vereenvoudigen en zal de eerste maatregelen daarvoor nog deze kabinetsperiode doorvoeren.