ICT-systemen van fiscus zijn slecht op orde

11 juni 2018 | Door redactie

Vanuit de Belastingdienst is aangegeven dat belangrijke ICT-systemen bij de fiscus 'slecht op orde' zijn. Dit geldt voor de loonheffingen, BTW, de autobelastingen, de inning van belastingen en beroep, bezwaar en klachten.

De Belastingdienst geeft dit jaar € 428 miljoen uit aan regulier onderhoud en vernieuwing van de 900 applicaties en systemen waarmee hij werkt. Dit onderhoud en de vernieuwing blijken hard nodig te zijn want veel systemen werken slecht. Het ergste eraan toe zijn de systemen voor de loonheffingen, BTW, autobelastingen, de inning van belastingen en de verwerking van bezwaren, beroep en klachten. Met de inkomstenbelasting (tool), vennootschapsbelasting, douane en de automatiseringsafdeling zelf is het iets beter gesteld, maar dat kan ook nog stukken verbeterd worden.

Systeem FIOD is op orde

Een tijdje geleden werd al duidelijk dat er ook moeilijkheden waren omtrent de erf- en schenkbelasting. Dit leidde toen tot een tekort van € 450 miljoen. De problemen rondom deze belasting zijn ook nog niet helemaal opgelost. Eigenlijk zijn alleen de systemen van de fiscale inlichtingen- en  opsporingsdienst (FIOD) en die van de toekenning en uitbetaling van toeslagen op orde.

Inning loopt geen gevaar

Dat de systemen niet op orde zijn wil echter niet zeggen dat de inning gevaar loopt, zo geeft een woordvoerder van de Belastingdienst snel aan. De stabiliteit van de systemen is volgens hem namelijk prima, het is alleen lastig om er veranderingen in door te voeren.
Onlangs werd ook bekend dat de Belastingdienst nog een jaar nodig heeft om aan de regels van de AVG te voldoen. Dit lijkt een logisch gevolg van het slecht op orde zijn van de systemen.