Indienen aangifte is echt uw eigen pakkie-an!

13 juni 2013 | Door redactie

U bent verplicht om de aangifte van uw onderneming op tijd in te dienen. Doet u dit niet, dan kunt u een verzuimboete krijgen. U kunt zich hierbij niet verschuilen achter een belastingadviseur, die voor u de aangifte verzorgt. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant moet u namelijk zelf in de gaten houden of de aangifte daadwerkelijk is verzonden.

In deze zaak ging het om een man die zijn aangifte inkomstenbelasting 2010 vóór 1 april 2011 moest indienen. De inspecteur kreeg echter geen aangifte en stuurde daarom een herinnering en later nog een aanmaning. Uiteindelijk diende de man pas in december 2011 zijn aangifte inkomstenbelasting in. Op 18 mei 2012 legde de fiscus een aanslag op conform de aangifte met een verzuimboete van € 226. De man vond deze boete niet terecht, want het was aan de adviseur om de aangifte op tijd in te dienen. Hij kon daar helemaal niks aan doen.

Afwezigheid van alle schuld

De rechtbank was niet echt overtuigd van deze afwezigheid van alle schuld (AVAS). De man moest bij het inschakelen van een adviseur zelf controleren of de aangifte tijdig was verstuurd. In zo’n vertrouwensrelatie diende de man erop bedacht te zijn dat de adviseur het werk niet naar behoren zou doen. Zeker omdat het in dit geval niet de eerste keer was dat de adviseur steken liet vallen. Het alleen doorsturen van de herinnering en aanmaning zou daarbij niet voldoende zijn. Volgens de rechter had de man in deze zaak te weinig gedaan om te controleren of de aangifte tijdig was verstuurd door de adviseur. De verzuimboete was dus terecht.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31 januari 2013, LJN: CA1938