Invorderingsrente al jarenlang fout toegepast

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat de regeling voor de invorderingsrente al een tijdje niet goed wordt toegepast door de Belastingdienst. Belastingplichtigen die de afgelopen jaren invorderingsrente hebben betaald moeten dus de vinger aan de pols houden. Wellicht krijgen ze nog wat geld terug.

22 februari 2021 | Door redactie

Belastingplichtigen krijgen met invorderingsrente te maken als zij de opgelegde aanslag niet op tijd aan de Belastingdienst betalen. Deze rente bedroeg 4% maar vanwege corona is deze tot 31 december 2021 gesteld op 0,01%. Onlangs gaf staatssecretaris Vijlbrief aan dat de fiscus deze regeling in bepaalde situaties niet goed toepast. Het gaat hierbij om het niet herrekenen van de invorderingsrente van de vermindering van een aanslag en bij de verrekening van een negatieve aanslag met een positieve aanslag.

Vermindering van aanslag, geen vermindering invorderingsrente

Als een belastingplichtige een aanslag te laat betaalt moet hij dus invorderingsrente aftikken. Maar als de fiscus die aanslag daarna vermindert moet hij de invorderingsrente herrekenen naar het nieuwe bedrag. Dit is vaak niet gebeurd. Een belastingplichtige betaalt hierdoor dus teveel invorderingsrente. Duidelijk is dat dit al vanaf 2013 speelt.

Ook bij verrekening van aanslag gaat het fout

Bij de ontvangst van een positieve en een negatieve aanslag die op hetzelfde jaar en dezelfde belasting betrekking hebben die met elkaar verrekend worden mag de fiscus volgens de Invorderingswet geen invorderingsrente in rekening brengen. Maar voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en de Zorgverzekeringswet heeft de fiscus zich hier niet aan gehouden. Hierbij is dus wel invorderingsrente meegenomen.

Maatregelen volgen na onderzoek

Het ministerie van Financiën is de omvang van de problematiek rondom de invorderingsrente aan het onderzoeken. Op basis van dit onderzoek zullen er maatregelen volgen die dit probleem moeten verhelpen. Dan zullen alle belastingplichtigen aan wie misschien teveel invorderingsrente in rekening is gebracht een bedrag terug ontvangen. Dus houd goed in de gaten dat als een van de bovenstaande situaties heeft gespeeld er geld terug moet komen van de fiscus!

Bijlagen bij dit bericht