Invorderingsrente stijgt voor het eerst in jaren weer

5 juli 2022 | Door redactie

De invorderingsrente is op 1 juli 2022 voor het eerst in lange tijd weer omhooggegaan. De Belastingdienst rekent nu weer 1% invorderingsrente als belastingplichtigen hun aanslag te laat betalen. Dit percentage stond sinds maart 2020 op 0,01%.

Het terugschroeven van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% was een verzachtende maatregel uit de coronacrisis. Maar vanaf nu gaat het percentage weer gestaag omhoog. Op 1 januari 2023 volgt een verhoging van 1% naar 2%. Op 1 juli 2023 wordt het 3% en vanaf 1 januari 2024 geldt weer het oorspronkelijke percentage van 4%.

Rente ook betalen bij uitstel van betaling

Belastingplichtigen krijgen met invorderingsrente te maken als zij een aanslag te laat betalen. Het is in feite een vergoeding voor de rente die de fiscus misloopt omdat het geld te laat op zijn rekening staat. De teller voor de invorderingsrente begint te lopen op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt door tot het bedrag uiteindelijk op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven.
Let wel: dit geldt óók als een belastingplichtige uitstel van betaling heeft gekregen. Daarbij vindt de fiscus het dus weliswaar goed dat diegene later betaalt, maar dat maakt voor de berekening van de invorderingsrente niet uit. Stel: een belastingplichtige moet uiterlijk op 30 juni een aanslag betalen, maar vraagt en krijgt daarvoor uitstel tot en met 30 november. De belastingplichtige betaalt in termijnen en stort op 29 november het laatste deel. Dan betaalt hij evengoed invorderingsrente over de periode vanaf 1 juli tot en met 29 november.
Dit alles gaat dus ook nadrukkelijk spelen bij het terugbetalen van de vanwege corona uitgestelde belastingen. Wel is het dus zo dat de fiscus bij een betaling voor de periode vanaf maart 2020 tot 1 juli 2022 dus 0,01% invorderingsrente rekent.

Invorderingsrente is basis voor betalingskorting

Andersom kunnen belastingplichtigen in sommige gevallen ook invorderingsrente eisen van de Belastingdienst. Dat kan als de fiscus er langer dan zes weken over doet om een teruggave uit te betalen. Een ander geval waarbij dit kan spelen is als een belastingplichtige bezwaar maakt tegen een aanslag, geen uitstel van betaling krijgt en dus de aanslag maar gewoon op de uiterste betaaldatum betaalt. Als deze belastingplichtige later gelijk krijgt in zijn bezwaar, kan hij ook aanspraak maken op invorderingsrente van de Belastingdienst.
Ook langs een andere kant is de verhoging van de invorderingsrente nog een beetje goed nieuws voor ondernemers en particulieren. Dit percentage is namelijk de basis voor de betalingskorting die zij krijgen als zij hun voorlopige aanslag (artikel) voor de inkomstenbelasting in één keer betalen. Met 0,01% is dat bepaald geen vetpot, met 1% is het ietsje aantrekkelijker.