Kamer: ook Europese voorstellen toetsen op regeldruk mkb’ers

7 november 2017 | Door redactie

De overheid gaat zich al meer inspannen om te zorgen dat nieuwe regels kleinere ondernemers niet onevenredig hard treffen. Maar de regering moet zich ook inspannen om te voorkomen dat Nederlandse mkb’ers zuchten onder regeldruk die uit Europa komt.

Een motie van die strekking is aangenomen door de Tweede Kamer. Indieners Roemer (SP) en Van der Staaij (SGP) haakten met de motie in op aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord. Daar staat namelijk in dat er nu echt werk wordt gemaakt van de zogenoemde mkb-toets. Zo’n toets moet ervoor zorgen dat nieuwe wetten en regeltjes niet leiden tot onevenredig veel administratieve rompslomp bij kleinere ondernemers. Zij hebben namelijk geen uitgebreide afdeling met pakweg juridisch specialisten om soepel aan nieuwe regels te voldoen.

Ook Europese voorstellen langs mkb-meetlat

Met zo’n bereidwillige houding van de Nederlandse overheid zou het jammer zijn als ondernemers alsnog overladen worden met in Brussel bekokstoofde regeldruk. Daarom kwamen Roemer en Van der Staaij met hun motie. Die draagt de regering op om ook Europese voorstellen langs de meetlat van de mkb-ondernemer te leggen. Bovendien zou het kabinet volgens de motie ook moeten bekijken hoe de regeldruk van bestaande Europese regels kan worden verminderd. En zich bij de collega’s in Brussel sterk moeten maken voor het terugdringen van die regeldruk. De motie is unaniem aangenomen in de Tweede Kamer.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten